Hi-Life's Miracles Are Real

Chucky-boy..eli suomeksi Jaki, saapui Suomeen USAsta 12.11.2014 Hi-Life kennelistä.

Laumamme otti pojan hyvin vastaan pienen ihmettelyn jälkeen.

Hieman varautunut hän on vieraita ihmisiä kohtaan. Muuten on kovin reipas poika myös lenkeillä.

Suloinen ja kiltti, perso ruualle, helposti omistajaansa kiintyvä ja sopeutuvainen yksilö eikä halua mitään eripuraa kenenkään kanssa.

Jakilla on yksi pentue v. 2020. Fairytale Kingdom kennelissä.

Synt (Dob). 21.10.2013    

Väri (colour): Musta tan merkein sekä valkoista rinnassa /
black tan  with white

Paino (weight): 7,6 kg

Korkeus (hight): 36-37cm

Koiranet (database)    

Terveystulokset- Health results:

Primäärinen linssiluksaatio (PLL): Normaali

Sappihappotesti: normaali

PRA-prcd: normaali

MyDogDNA-testattu (tested)

Jakilla todettu  24.4.2021 keskivaikea Myksomatoottinen läppäsairaus 8v. iässä.

Ohessa SKL tietoa sairaudesta:

Eteiskammioläppien myksomatoosi rappeuma eli "läppävika"

 ELL Nina Mahlanen, Eläinklinikka Peninkulma

Krooninen mitraaliläpän eli hiippaläpän myksomatoosi rappeuma on yleisin hankitun sydänvian muoto. Arvioidaan, että noin kolmasosa 10 vuotta vanhemmista koirista sairastaa sitä. Läppävikaa esiintyy yleisesti pienikokoisilla koiraroduilla.

Eteiskammioläppien rappeumasta johtuvaa vajaatoimintaa esiintyy jonkin verran enemmän uroksilla kuin nartuilla. Trikuspidaaliläpässä eli kolmiliuskaläpässä on usein samanaikaisesti muutoksia, mutta vain 10 % läppävikaisista koirista muutokset ovat ainoastaan trikuspidaaliläpässä. Perinnöllinen kollageenin rappeutuminen ja aminoglykaanien kertyminen eteiskammioläppäkudokseen ovat todennäköisiä syitä läppien vähittäiseen rappeutumiseen. Koiraa, jolla esiintyy muutoksia sydänläpissä, ei tule käyttää jalostukseen.

Kun sydämen pumppausteho kroonisen sydänvian, esim. läppävajaatoiminnan seurauksena heikkenee, laskimoverenkiertoon muodostuu verentungos. Tätä tilaa nimitetään kongestiiviseksi vajaatoiminnaksi. Elimistö pystyy jonkin aikaa kompensoimaan sydämen vajaatoimintaa, mutta oireet tulevat esiin ennen pitkää. Tyypillisiä vajaatoiminnan oireita ovat yskä, hengenahdistus, vähentynyt rasituksen sieto, väsyminen, laihtuminen ja pyörtyily. Aluksi vaikeutuneesta hengityksestä johtuvaa yskää havaitaan etenkin yöllä ja aamulla.

Sydämen vajaatoiminta todetaan kliinisen tutkimuksen ja sydämen kuuntelun avulla. Tarkkaan diagnoosiin päästään sydämen ultraäänitutkimuksen avulla. Röntgentutkimus tehdään yleensä kaikille sydänpotilaille sydämen koon ja keuhkojen nestekertymien arvioimiseksi.

Eteiskammioläppien kroonista vajaatoimintaa ei voida parantaa, vaan hoidon tavoitteena on kohentaa koiran elämänlaatua ja lisätä odotettavissa olevaa elinaikaa.Eteiskammioläppien rappeumasta johtuvan sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytetään ensisijaisesti nesteenpoistolääkkeitä ja verisuonia laajentavia sekä tarvittaessa myös sydämen supistumisvoimaa lisääviä lääkkeitä. Liikunnan rajoittaminen koiran kunnon sietämälle tasolle ja suolan välttäminen ravinnossa on niin ikään tärkeää. Kroonisen vajaatoiminnan hoito kestää koko koiran loppuiän ja hyvällä hoidolla koira elää pitkäänkin sydämen vajaatoiminnan ensi oireiden ilmaantumisen jälkeen. Jotta sydämen vajaatoiminta huomattaisiin ajoissa, kannattaa ikääntyvä lemmikki käyttää säännöllisesti terveystarkastuksissa.